văn bản ban hành do UBND Huyện quốc oai


STT Tên Tài liệu Ngày đăng File download
1

Về việc lấy ý kiến nhân dân về Phương án kiến trúc Cổng chào huyện Quốc Oai

2

Về việc lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Quốc Oai

18/10/2019

3

Thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XIX (Kỳ họp thứ 19)

18/10/2019

4

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ tại thị trấn Quốc Oai

05/08/2019

5

Về việc thu hồi giấy chứng nhận Quyền sự dụng đất số CI878465 do UBND huyện Quốc Oai đã cấp cho ông Bùi Văn Bình

03/07/2019

6

Thông báo bổ sung một số nội dung tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019

03/04/2019

7

Về việc tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Quốc Oai năm 2019

14/03/2019

8

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Quốc Oai năm 2019

14/03/2019

9

Tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND huyện Quốc Oai năm 2019

14/03/2019

10

Về việc đăng tài toàn bộ nội dung các Quyết định của thành phố và kế hoạch thông báo tuyển dụng công chức, viên chức của huyện

14/03/2019