Văn bản pháp quy


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
391

Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hà Nội

06/02/2014 ----- Còn hiệu lưc
392

Quyết định ban hành Quy chế quản lý phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội

22/01/2014 ----- Còn hiệu lưc
393

Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều Quyết định số 114/2009/QĐ - UBND ngày 13/11/2009 của UBND thành phố Hà Nội về quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động( trạm BTS) trên địa bàn thành phố Hà Nội

16/01/2014 ----- Còn hiệu lưc
394

Quyết định phê duyệt đề án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội

02/08/2010 ----- Còn hiệu lưc