Văn bản pháp quy


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
371

Quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính

06/06/2014 ----- Còn hiệu lưc
372

kế hoạch Thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu từ và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ trên địa bàn huyện Quốc Oai

04/06/2014 ----- Còn hiệu lưc
373

Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo phong trào

15/05/2014 ----- Còn hiệu lưc
374

Kế hoạch Tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa Hè trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2014

10/05/2014 ----- Còn hiệu lưc
375

Kế hoạch Thu thập và xử lý thông tin biến động cung lao động năm 2014 trên địa bàn huyện Quốc Oai

10/05/2014 ----- Còn hiệu lưc
376

Quyết định Phê duyệt phân bổ vốn các dự án đầu tư xây dựng thuộc kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2013 - 2015

09/05/2014 ----- Còn hiệu lưc
377

Quyết định ban hành Quy định quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội

07/05/2014 ----- Còn hiệu lưc
378

Kế hoạch Tăng cường công tác quản lý trật tự và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn huyện Quốc Oai

06/05/2014 ----- Còn hiệu lưc
379

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ - UBND ngày 02/3/2011 của UBND Thành phố Hà Nội

26/02/2014 ----- Còn hiệu lưc
380

Quyết định về việc ban hành Quy chế vận hành,khai thác và quản lý mạng tin học diện rộng thành phố Hà Nội

13/02/2014 ----- Còn hiệu lưc