Văn bản pháp quy


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
361

Nghị quyết về việc ban hành, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố

09/07/2014 ----- Còn hiệu lưc
362

Nghị Quyết về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2014

03/07/2014 ----- Còn hiệu lưc
363

Quyết định Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, các nhân trên đia bàn thành phố

20/06/2014 ----- Còn hiệu lưc
364

Quyết định Ban hành kế hoạch tổng kết công tác chứng thực trên địa bàn huyện Quốc Oai

10/06/2014 ----- Còn hiệu lưc
365

Quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính

06/06/2014 ----- Còn hiệu lưc
366

kế hoạch Thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu từ và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ trên địa bàn huyện Quốc Oai

04/06/2014 ----- Còn hiệu lưc
367

Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo phong trào

15/05/2014 ----- Còn hiệu lưc
368

Kế hoạch Tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa Hè trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2014

10/05/2014 ----- Còn hiệu lưc
369

Kế hoạch Thu thập và xử lý thông tin biến động cung lao động năm 2014 trên địa bàn huyện Quốc Oai

10/05/2014 ----- Còn hiệu lưc
370

Quyết định Phê duyệt phân bổ vốn các dự án đầu tư xây dựng thuộc kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2013 - 2015

09/05/2014 ----- Còn hiệu lưc