Văn bản pháp quy


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
311

Kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá 2 tháng cuối năm 2014

27/11/2014 ----- Còn hiệu lưc
312

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nộii

26/09/2014 ----- Còn hiệu lưc
313

Về việc thành lập ban tổ chức ban giám khảo Liên hoan tín ngưỡng thờ mẫu huyện Quốc Oai năm 2014

18/09/2014 ----- Còn hiệu lưc
314

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung thành phố Hà Nội

12/09/2014 ----- Còn hiệu lưc
315

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chung thành phố Hà Nội

12/09/2014 ----- Còn hiệu lưc
316

Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sơi - Rubella (MR) trong tiêm chủng mở rộng huyện Quốc Oai

21/08/2014 ----- Còn hiệu lưc
317

Kế hoạch chiến dịch tiêm vắc xin Sơi - Rubella (MR) trong tiêm chủng mở rộng huyện Quốc Oai

21/08/2014 ----- Còn hiệu lưc
318

Quyết đinh về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu phí qua cầu trên địa bàn thành phố Hà Nội

20/08/2014 ----- Còn hiệu lưc
319

Quyết định về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

20/08/2014 ----- Còn hiệu lưc
320

Kế hoạch tổ chức hoạt động vui Tết trung thu năm 2014

18/08/2014 ----- Còn hiệu lưc