Văn bản pháp quy


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
1

Về việc lấy ý kiến nhân dân về Phương án kiến trúc Cổng chào huyện Quốc Oai

----- Hết hạn
2

Thành phần, lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐND Thành phố, HĐND huyện Quốc Oai thứ 3, ngày 21/7/2020

20/07/2020 ----- Còn hiệu lưc
3

Quyết định số 1985/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất tại ĐG 09/2016 (X9) Khu ĐÌnh Cẩu, thôn Đông Yên, thôn yên Thái , xã Đông yên, huyện Quốc Oai , TPHN

22/06/2020 ----- Còn hiệu lưc
4

Công văn số 1264/UBND-NV Về việc niêm yết công khai bản xét thăng hạng viên chức

22/06/2020 ----- Còn hiệu lưc
5

Công văn số 80/ HĐND-Vp Về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND khoá XV

15/06/2020 ----- Còn hiệu lưc
6

Thông báo số: 506/TB-UBND Thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND huyện về phân công giải quyết trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp giữa năm 2020 HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2020

10/06/2020 ----- Còn hiệu lưc
7

Thông báo số 498/TB-UBND Thành phần Hội nghị trực tuyến của UBND Huyện ( thứ 7, ngày 13/6/2020)

08/06/2020 ----- Còn hiệu lưc
8

Thông báo số: 149/TB-UBND Thành phần, lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐND Thành phố, HĐND huyện Quốc Oai thứ Ba, ngày 19/5/2020

16/05/2020 ----- Còn hiệu lưc
9

Công văn số 49/HĐND-VP Về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín, Quốc hội khoá XIV của đoàn Đại biểu Quốc hội TPHN

05/05/2020 ----- Còn hiệu lưc
10

Hướng dẫn số 18-HD/TBVK: Tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Quốc Oai

10/04/2020 ----- Còn hiệu lưc