Văn bản pháp quy


STT Tên Tài liệu Ngày đăng File download
1

Về việc lấy ý kiến nhân dân về Phương án kiến trúc Cổng chào huyện Quốc Oai

2

Các mẫu biểu trình phê duyệt chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi

11/10/2017

3

Lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Quốc Oai

28/09/2017

4

Đăng tải danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đã được cấp giấy chứng nhận đủ điểu kiện trên địa bàn huyện Quốc Oai

22/09/2017

5

Quyết định phê duyệt đề án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội

07/09/2017

6

Công điện số 08

23/08/2017

7

Phân luồng giao thông và tổ chức cấm đường phục vụ đường chạy giải việt dã huyện Quốc Oai năm 2017

23/08/2017

8

Về việc phân làn giao thông phục vụ đường chạy giải việt dã huyện Quốc Oai năm 2017

18/08/2017

9

Thu quỹ phòng, chống thiên tai

15/08/2017

10

Về việc tổ chức Hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ huyện Quốc Oai năm 2017

10/08/2017