Văn bản pháp quy


STT Tên Tài liệu Ngày đăng File download
1

Về việc lấy ý kiến nhân dân về Phương án kiến trúc Cổng chào huyện Quốc Oai

2

Thông báo số: 149/TB-UBND Thành phần, lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐND Thành phố, HĐND huyện Quốc Oai thứ Ba, ngày 19/5/2020

16/05/2020

3

Công văn số 49/HĐND-VP Về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín, Quốc hội khoá XIV của đoàn Đại biểu Quốc hội TPHN

05/05/2020

4

Hướng dẫn số 18-HD/TBVK: Tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Quốc Oai

10/04/2020

5

Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quốc Oai lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025

03/03/2020

6

Về việc lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Quốc Oai

18/10/2019

7

Thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XIX (Kỳ họp thứ 19)

18/10/2019

8

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ tại thị trấn Quốc Oai

05/08/2019

9

Về việc tiếp xúc cử tri sau kì họp thứ 9 HĐND thành phố khóa XV

19/07/2019

10

Về việc thu hồi giấy chứng nhận Quyền sự dụng đất số CI878465 do UBND huyện Quốc Oai đã cấp cho ông Bùi Văn Bình

03/07/2019