Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
21 Thủ tục 6: Thành lập trường tiểu học dân lập tư thục (TTHC mức 1)

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT.

- Các cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND phường (nơi trường đặt địa điểm)

22 Thủ tục 12: Đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở dân lập, tư thục (TTHC mức 1)

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, UBND cấp xã (nơi trường đặt địa điểm)

23 Thủ tục 5: Cho phép hoạt động trở lại của trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục (TTHC mức 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

24 Thủ tục 17: Đình chỉ trung tâm học tập cộng đồng. (TTHC mức 1)

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện .

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT .

25 Thủ tục 13: Sáp nhập, chia tách trường THCS dân lập, tư thục (TTHC mức 1)

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ.

26 Thủ tục 2: Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. (Mực độ 1 )

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

27 Thủ tục 4: Giải quyết khiếu nại lần 2 (TTHC mức độ 1)

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra cấp huyện

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan

28 Thủ tục 1: Tiếp công dân (TTHC mức độ 1)

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ tiếp công dân của UBND cấp huyện

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Các phòng ban, UBND cấp xã liên quan

29 Thủ tục 5: Giải quyết tố cáo (TTHC mức độ 1)

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra cấp huyện

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan

30 Thủ tục 3: Giải quyết khiếu nại lần đầu (TTHC mức độ 1)

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra cấp huyện

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan


Hiển thị 21 - 30 của 244 kết quả.
của 25