Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
241 Thủ tục 11: Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thuỷ lợi đầu tư vốn ngân sách Nhà nước (TTHC mức độ 1) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
242 Thủ tục 6: Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn (TTHC mức độ 1) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
243 Thủ tục 21: Thu hồi rừng do sử dụng rừng không đúng mục đích, cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn (chủ rừng) (TTHC mức độ 1) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
244 Thủ tục 17: Thu hồi rừng do sau hai mươi bốn tháng liền kề từ ngày được giao, được thuê đất để phát triển rừng mà không tiến hành các hoạt động phát triển rừng theo kế hoạch, phương án đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn (chủ rừng) (TTHC mức độ 1) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
245 Thủ tục 19: Thu hồi rừng do chủ rừng là cá nhân khi chết không có người thừa kế theo quy định của pháp luật (TTHC mức độ 1) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
246 Thủ tục 20: Cải tạo rừng nghèo kiệt đối với hộ gia đình, cá nhân có diện tích dưới 5ha (TTHC mức độ 1) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
247 Thủ tục 15: Thu hồi rừng do rừng được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết hạn đối với hộ gia đình, cá nhân (TTHC mức độ 1) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
248 Thủ tục 23: Thu hồi rừng do Nhà nước sử dụng rừng và đất để phát triển rừng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia đối với hộ gia đình, cá nhân (TTHC mức độ 1) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
249 Thủ tục 22: Thu hồi rừng do Nhà nước sử dụng rừng và đất để phát triển rừng do lợi ích công cộng, phát triển kinh tế theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt đối với hộ gia đình, cá nhân (TTHC mức độ 1) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
250 Thủ tục 14: Thu hồi rừng do chủ rừng tự nguyện trả lại rừng đối với hộ gia đình, cá nhân (TTHC mức độ 1) Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Hiển thị 241 - 250 của 266 kết quả.
của 27