Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
231 Thủ tục 15: Thu hồi rừng do rừng được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết hạn đối với hộ gia đình, cá nhân (TTHC mức độ 1) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
232 Thủ tục 23: Thu hồi rừng do Nhà nước sử dụng rừng và đất để phát triển rừng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia đối với hộ gia đình, cá nhân (TTHC mức độ 1) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
233 Thủ tục 22: Thu hồi rừng do Nhà nước sử dụng rừng và đất để phát triển rừng do lợi ích công cộng, phát triển kinh tế theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt đối với hộ gia đình, cá nhân (TTHC mức độ 1) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
234 Thủ tục 14: Thu hồi rừng do chủ rừng tự nguyện trả lại rừng đối với hộ gia đình, cá nhân (TTHC mức độ 1) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
235 Thủ tục 2: Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (TTHC mức 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
236 Thủ tục 3: Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu (TTHC mức 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
237 Thủ tục 8: Cấp mới/cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gia cầm (mổ sẵn) và sản phẩm gia cầm sạch (TTHC mức 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
238 Thủ tục 7: Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (TTHC mức 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
239 Thủ tục 6: Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (TTHC mức 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
240 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Mức độ 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Hiển thị 231 - 240 của 244 kết quả.
của 25