Danh sách thủ tục hành chính

Chi tiết thủ tục hành chính
Thủ tục Tiếp nhận BTXH cấp huyện
Trình tự thực hiện

     Tiếp nhận BTXH cấp huyện

      Phụ lục 01

      QT-BTXH-03

      Mẫu số 10

Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện

UBND cấp xã

Kết quả thực hiện
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có mẫu.
Yêu cầu
Cơ sở pháp lý
In bài viết Email bài viết