Danh sách thủ tục hành chính

Chi tiết thủ tục hành chính
Thủ tục Thủ tục 11: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (TTHC mức độ 3)
Trình tự thực hiện

B.1 Nộp hồ sơ

1. Công dân truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến: https://egov.hanoi.gov.vn/ à Các loại dịch vụ à Thông tin và truyền thông à Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

2. Khai báo thông tin thủ tục đăng ký theo mẫu được cung cấp (Đính kèm theo các tài liệu kiểm chứng nếu được yêu cầu);

3. Thông báo của hệ thống khi công dân đăng ký thành công.

B.2 Tiếp nhận (0,5 ngày)

Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ:

1. Nếu hồ sơ không đầy đủ, từ chối tiếp nhận (nhập lý do từ chối), hệ thống tự động gửi thông báo qua sms/email cho công dân về việc từ chối tiếp nhận.

2. Nếu hồ sơ đầy đủ, thực hiện tiếp nhận hồ sơ, hệ thống tự động gửi thông báo qua sms/email cho công dân thời gian hẹn trả.

3. Chuyển hồ sơ tới phòng VHTT thực hiện giải quyết.

B.3 Thẩm định, giải quyết (4,5 ngày)

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, chuyên viên ấn nút từ chối hồ sơ (nhập lý do từ chối), hệ thống tự động gửi thông báo qua sms/email cho công dân về việc từ chối giải quyết.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, phòng VHTT thẩm định hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra thực tế trực tiếp tại địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Kết quả kiểm tra thực tế được lập thành Biên bản kiểm tra, làm căn cứ để tham mưu cho UBND huyện trong việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. (Khi đi kiểm tra thực tế, chuyên viên thụ lý mang theo Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cho công dân ký xác nhận).

 - Sau khi có kết quả kiểm tra thực tế:

+ Trường hợp đạt yêu cầu, phòng VHTT dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng theo Mẫu số 01a/GCN và Mẫu số 01b/GCN, cập hệ thống tình trạng hồ sơ đã thẩm định đạt, chuyển lãnh đạo phòng xem xét.

+ Trường hợp không đạt yêu cầu, Phòng VHTT dự thảo thông báo trả lại hồ sơ, cập nhật lên hệ thống hồ sơ không đủ điều kiện, chuyển lãnh đạo phòng xem xét, phê duyệt.

B.4 Xem xét (01 ngày)

Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ do chuyên viên trình, yêu cầu giải trình (nếu có), nhấn nút duyệt, chuyển trả hồ sơ cho chuyên viên thụ lý, hệ thống cập nhật hồ sơ đã duyệt.

B.5 Trình phê duyệt (0,5 ngày)

Chuyên viên thụ lý phòng VHTT in hồ sơ đủ điều kiện đã được lãnh đạo phòng duyệt, trình lãnh đạo huyện ký phê duyệt.

B.6 Xem xét, phê duyệt (01 ngày)

- Lãnh  đạo UBND huyện xem xét văn bản do phòng VHTT trình, yêu cầu giải trình (nếu có)

- Ký giấy chứng nhận.

B.7 Chuyển bộ phận một cửa (0,5 ngày)

Phòng VHTT nhận kết quả đã được Lãnh đạo UBND phê duyệt:

- Chuyển đến các phòng ban liên quan làm thủ tục phát hành.

- Nhấn nút chuyển để chuyển trả kết quả cho một cửa, hệ thống tự động gửi sms/email cho công dân biết hồ sơ hoàn tất, cập nhật trạng thái hồ sơ được hoàn thiện.

- Chuyển kết quả đến BPMC trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

B.8 Trả kết quả

BPMC nhận kết quả từ phòng chuyên môn, hệ thống cập nhật trạng thái hoàn tất quy trình  giải quyết hồ sơ, thực hiện trả kết quả cho công dân.

Công dân nhận kết quả từ BPMC, ký xác nhận vào đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận, nhận kết quả

Lưu ý:

- Khi cán bộ một cửa trả kết quả cho công dân cần kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ của công dân, thấy không trùng khớp với nội dung khai báo:

+) Nếu do lỗi của cơ quan thụ lý: tạm dừng trả kết quả và thông báo đến các đơn vị, cá nhân có liên quan để bổ sung hoặc sửa đổi theo quy định.

+) Nếu lỗi do công dân: chuyển sang TTHC sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận…

 

Cách thức thực hiện

     Công dân truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến: https://egov.hanoi.gov.vn/ và lựa chọn dịch vụ

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Bản sao có chứng thực giấy đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

- Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân;

- Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân của người quản lý trực tiếp điểm cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp.

*  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ thông tin yêu cầu hợp lệ
Đối tượng thực hiện

Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Cơ quan thực hiện

 UBND huyện

Kết quả thực hiện

     Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (theo Mẫu 01a/GCNmẫu 01b/GCN ban hành kèm theo Thông tư 23/2013/TT-BTTTT).

Lệ phí

Theo quy định của Bộ Tài chính

Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có mẫu.
Yêu cầu

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Mẫu số 02a/ĐĐN đối với chủ điểm là cá nhân)

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Mẫu số 02b/ĐĐN đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp)

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

b) Chiều dài đường bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ của các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú từ 200 m trở lên;

c) Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm:

- Tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh;

- Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là đại lý Internet, thêm thông tin quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 4 Quy định kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND;

- Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp, thêm thông tin quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 Quy định kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND;

- Kích thước, chữ viết và cách đặt biển hiệu của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải tuân thủ quy định tại Luật Quảng cáo, các thông tin ghi trên biển hiệu phải rõ ràng và được cập nhật;

d) Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đảm bảo tối thiểu 50m2 tại các phường; 40m2 tại các thị trấn và 30m2 tại các xã;

đ) Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy;

e) Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an;

g) Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Cơ sở pháp lý
- Luật Viễn thông năm 2009;

 

In bài viết Email bài viết