Danh sách thủ tục hành chính

Chi tiết thủ tục hành chính
Thủ tục Thủ tục 11: Thành lập trường THCS dân lập, tư thục (TTHC mức 1)
Trình tự thực hiện

- Công dân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.
- Bộ phận chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

-  Đơn xin thành lập trường. 
- Đề án thành lập trường gồm các nội dung: tên trường, sự cần thiết và sự phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; dự kiến địa điểm, diện tích đất đai để xây dựng trường, cơ sở vật chất, thiết bị, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính, phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển của nhà trường.   
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội Vụ, UBND phường (nơi trường đặt địa điểm)

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính.

Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có mẫu.
Yêu cầu
Cơ sở pháp lý

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.
- Thông tư 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường THCS và Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức hoạt động của trường TH, THCS, THPT.

 

In bài viết Email bài viết