Danh sách thủ tục hành chính

Chi tiết thủ tục hành chính
Thủ tục Thủ tục 14: Giải thể trường THCS dân lập, tư thục (TTHC mức 1)
Trình tự thực hiện

- Cá nhân hoặc tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của UBND cấp huyện
- Phòng giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết.
- Phòng GD&ĐT xây dựng  phương án giải thể, trình UBND  cấp huyện ra quyết định giải thể hoặc cho phép giải thể nhà trường

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Trường hợp bị giải thể: Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
 - Hồ sơ đình chỉ hoạt động của trường.
 - Tờ trình và văn bản thanh tra của về lí do giải thể trường
 -  Phòng GD&ĐT xây dựng  phương án giải thể, trình UBND quận ra quyết định giải thể  nhà trường.
+ Trường hợp tổ chức, cá nhân thành lập trường xin giải thể trường.
- Tờ trình về việc xin giải thể Trường THCS.
- Đề án giải thể trường gồm các nội dung: lý do giải thể, chứng minh việc giải thể là cần thiết, phương án bố trí nơi học cho học sinh, phân chia tài sản.
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT.

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính.

Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có mẫu.
Yêu cầu
Cơ sở pháp lý

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.
- Thông tư 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường THCS và Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức hoạt động của trường TH, THCS, THPT.

In bài viết Email bài viết