Danh sách thủ tục hành chính

Chi tiết thủ tục hành chính
Thủ tục Thủ tục 9: Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư thục (TTHC mức 1)
Trình tự thực hiện

- Tổ chức hoặc cá nhân lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND cấp huyện.
- Phòng GD&ĐT nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả theo hẹn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đề án về sáp nhập, chia, tách trường tiểu học ( Theo mẫu );
- Tờ trình về đề án về sáp nhập, chia, tách trường tiểu học ( Theo mẫu );
- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;
- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT.

- Các cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND phường ( nơi trường đặt địa điểm )

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính.

Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có mẫu.
Yêu cầu
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục. 
- Thông tư 41/2010/TT-BGD&ĐT ban hành điều lệ trường Tiểu học ngày 30/12/2010.

 

In bài viết Email bài viết