Danh sách thủ tục hành chính

Chi tiết thủ tục hành chính
Thủ tục Thủ tục 6: Thành lập trường tiểu học dân lập tư thục (TTHC mức 1)
Trình tự thực hiện

- Tổ chức hoặc cá nhân lập hồ sơ theo quy định; sau khi hoàn thiện nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa UBND cấp huyện.
- Phòng GD&ĐT nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả theo hẹn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đề án thành lập trường ( Theo mẫu ).
- Tờ trình về Đề án thành lập trường ( Theo mẫu ).
- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trường.
- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND cấp huyện.
- Bộ hồ sơ của người quản lí,các giáo viên, nhân viên nhà trường .
* Số lượng hồ sơ:    01 bộ

Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó, bước thẩm định của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan là 15 ngày, bước thẩm tra và ra quyết định của Ủy ban nhân dân huyện là 5 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện

Tổ chức, Cá nhân

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT.

- Các cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND phường (nơi trường đặt địa điểm)

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có mẫu.
Yêu cầu
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục. 
- Thông tư 41/2010/TT-BGD&ĐT ban hành điều lệ trường Tiểu học ngày 30/12/2010.
 

In bài viết Email bài viết