Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 13: Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (TTHC mức độ 3)

UBND Huyện

2 Thủ tục 14: Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (TTHC mức độ 3)

UBND huyện

3 Thủ tục 11: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (TTHC mức độ 3)

 UBND huyện

4 Thủ tục 12: Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (TTHC mức độ 3)

UBND huyện

5 Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng trạm BTS (TTHC mức độ 2)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

6 Thủ tục 9: Giải thể hợp tác xã tự nguyện (TTHC Mức độ 1)

Phòng Tài chính – Kế hoạch

7 Thủ tục 5: Cho phép hoạt động trở lại của trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục (TTHC mức 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

8 Thủ tục 11: Thành lập trường THCS dân lập, tư thục (TTHC mức 1)

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội Vụ, UBND phường (nơi trường đặt địa điểm)

9 Thủ tục 1: Cấp mới giấy phép kinh doanh Karaoke (TTHC Mức độ 1)

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng HĐND và UBND, UBND cấp xã

10 Thủ tục 7: Đình chỉ hoạt động trường tiểu học tư thục (TTHC mức 1)

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT


Hiển thị 1 - 10 của 244 kết quả.
của 25