Thông tin Người phát ngôn UBND Huyện Quốc Oai

Họ tên            :  Đỗ Huy Chiến

Chức Vụ        :  Chủ tịch UBND huyện

Số Điện Thoại : 0902536868

Email             :  dohuychien_huquocoai@hanoi.gov.vn