quyết định


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
371

Quyết định ban hành Quy định quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội

07/05/2014 ----- Còn hiệu lưc
372

Kế hoạch Tăng cường công tác quản lý trật tự và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn huyện Quốc Oai

06/05/2014 ----- Còn hiệu lưc
373

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2011/QĐ - UBND ngày 02/3/2011 của UBND Thành phố Hà Nội

26/02/2014 ----- Còn hiệu lưc
374

Quyết định về việc ban hành Quy chế vận hành,khai thác và quản lý mạng tin học diện rộng thành phố Hà Nội

13/02/2014 ----- Còn hiệu lưc
375

Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hà Nội

06/02/2014 ----- Còn hiệu lưc
376

Quyết định ban hành Quy chế quản lý phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội

22/01/2014 ----- Còn hiệu lưc
377

Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều Quyết định số 114/2009/QĐ - UBND ngày 13/11/2009 của UBND thành phố Hà Nội về quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động( trạm BTS) trên địa bàn thành phố Hà Nội

16/01/2014 ----- Còn hiệu lưc
378

Quyết định phê duyệt đề án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội

02/08/2010 ----- Còn hiệu lưc