phát thanh truyền hình

Huyện ủy quốc oai

Trụ sở Huyện ủy Quốc Oai

 

 

I. DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

                          

STT Họ và tên Chức danh
1 Nguyễn Văn Thọ

Bí thư Huyện ủy

2 Phùng Văn Dũng

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy

Chủ tịch HĐND huyện

3 Đỗ Huy Chiến Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện
4 Nguyễn Đức Phương Phó chủ tịch thường trực UBND huyện
5 Lê Văn Thanh Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy-Giám đốc Trung tâm chính trị
6 Đàm Công Lợi Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy
7 Cấn Thị Vân Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
8 Đào Đức Anh Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
9 Nguyễn Tiến Quý Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện
10 Phạm Danh Mạnh Trưởng Công an huyện
11 Nguyễn Đỗ Tùng Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

II. DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Văn Thọ

Bí thư  Huyện ủy

2

Phùng Văn Dũng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

3

Đỗ Huy Chiến

 

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

4

Nguyễn Đức Phương

UVTV, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện

5

Lê Văn Thanh

UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy- Giám đốc Trung tâm BDCT huyện

6

Đàm Công Lợi

UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

7

Cấn Thị Vân

UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

8

Đào Đức Anh

UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

9

Nguyễn Tiến Quý

UVTV Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện

10

Phạm Danh Mạnh

UVTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện

11

Nguyễn Đỗ Tùng

UVTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện

12

Dương Văn Phượng

HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

13

Phạm Quang Tuấn

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

14

Hoàng Nguyên Ưng

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

15

Đỗ Văn Cảnh

HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

16

Phùng Hải

HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện

17

Hoàng Trần Tuyên

HUV, Chánh Văn phòng HĐND-

 UBND huyện

18

Kiều Thanh Nga

HUV, Bí thư xã Đông Xuân

19

Lê Thị Thu Hà

HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

20

Nguyễn Hữu Vĩnh

HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện

21

Nguyễn Doãn Tâm

HUV, Phó ban dân vận huyện

22

Nguyễn Đức Uy

HUV, Chánh Thanh tra huyện

23

Đỗ Thị Mai Anh

HUV, Phó Giám đốc Trung tâm BDCT huyện

24

Nguyễn Khắc Thắng

HUV,  Trưởng phòng GD-ĐT huyện

25

 

HUV, Phó trưởng Phòng Tài chính –Kế hoạch huyện

26

Vũ Danh Tấn

HUV, Phó Giám đốc Bệnh viện huyện

27

 Nguyễn Đình Thụy

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Sài Sơn

28

Phạm Thị Thanh Huyền

HUV, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Quốc Oai

29

Nguyễn Trung Thành

HUV, Giám đốc Trung tâm quỹ đất

30

Nguyễn Đình Đức

HUV, Chủ tịch UBND Thị trấn Quốc Oai

31

Nguyễn Tuấn Hưng

HUV, Chủ tịch Hội nông dân

32

Vương Trí Kiểm

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hòa

33

Nguyễn Đức Nam

HUV, Phó ban Tuyên giáo huyện ủy

34

Bùi Văn Thảo

HUV - PBTĐU, Chủ tịch UBND xã Phú Mãn

35

Đỗ Văn Thảo

HUV, Phó Bí thư TT Đảng ủy,

Chủ tịch HĐND xã Đông Yên

36

 

 

37

 

 

38

 

 

39

 

 

   

III. CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG

 

STT Họ tên Chức vụ Số điện thoại
1 Ban Tổ chức Huyện ủy
  Đàm Công Lợi Trưởng ban  
  Bùi Văn Vượng Phó trưởng ban 0167.284.8456
  Phùng Văn Tài Phó trưởng ban  
2 Ban Tuyên giáo Huyện ủy 
  Lê Văn Thanh Trưởng ban 0912.897.829
  Nguyễn Đức Nam Phó trưởng ban  
  Nguyễn Hữu Tuấn Phó trưởng ban  
3 Ủy ban kiểm tra Huyện ủy
  Cấn Thị Vân Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy  
  Nguyễn Văn Minh Phó Chủ Nhiệm UBKT Huyện ủy 0979.503.259
  Đỗ Văn Cảnh Phó Chủ Nhiệm UBKT Huyện ủy  
4 Ban Dân vận Huyện ủy
  Đào Đức Anh Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy  
  Nguyễn Doãn Tâm Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy  
  Hoàng Thị Hiệp Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy 0978.671.968

 

 

 

 

 

 

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,

 

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

 

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện