Tin Tuc Theo Chuyen Muc

Cổng hanoi
Danh mục dịch vụ công mức 2
Dịch vụ công đăng ký kinh doanh

Tin nổi bật

Công văn số 1007/UBND-TNMT V/v phê duyệt, cho phép cấp GCN QSD đất cho ông Nguyễn Thị Tuyết đối với thửa đất tại xã Sài Sơn

     Công văn số 1007/UBND-TNMT V/v phê duyệt, cho phép cấp GCN QSD đất cho ông Nguyễn Thị Tuyết  đối với thửa  đất  tại xã  Sài Sơn
Xem tất cả
UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 5/2020
Công văn số 1006/UBND-TNMT V/v phê duyệt, cho phép cấp GCN QSD đất cho ông Nguyễn Thị Nhiên đối với thửa đất tại xã Ngọc Liệp
Công văn số 1005/UBND-TNMT V/v phê duyệt, cho phép cấp GCN QSD đất cho ông Đào Đức Dĩnh đối với thửa đất tại xã Sài Sơn
Đại biểu HĐND Huyện tiếp xúc với đại biểu cử tri xã Liệp Tuyết trước kỳ họp thứ 15 HĐND Huyện khóa XIX
Hội nghị họp tập thể UBND huyện
Huyện Đoàn Quốc Oai trao tặng “Nhà nhân ái” cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
Công văn số 1001/UBNd-TNMT V/v Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị phản ánh của nhân dân về công tác cấp Giấy chứng nhận QSD đất

Xây dựng đảng và chính quyền

Xem tất cả

tin trong huyện

Xem tất cả

Nông nghiệp - nông thôn

y tế - sức khỏe

Xem tất cả

nhìn ra huyện bạn

Xem tất cả

nhìn ra thế giới

chỉ đạo điều hành

phát thanh truyền hình