chỉ thị


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
1

Về việc tổ chức Hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ huyện Quốc Oai năm 2017

10/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
2

Chỉ thị về tăng cường công tác tham mưu của ngành Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ trong việc triển khai kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

06/09/2016 ----- Còn hiệu lưc
3

Chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đất đai

05/05/2016 ----- Còn hiệu lưc
4

Chỉ thị về việc Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Quốc Oai.

15/04/2016 ----- Còn hiệu lưc
5

Chỉ thị về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký bổ sung nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến, đăng ký công dân trong độ tuổi DQTV, đăng ký phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015

23/03/2015 ----- Còn hiệu lưc
6

Chỉ thị về việc giải quyết các tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về khí dầu mỏ hóa lỏng

23/03/2015 ----- Còn hiệu lưc
7

Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo công tác giải tỏa chợ cóc, chợ tạm

20/03/2015 ----- Còn hiệu lưc
8

Chỉ thị về việc huy động, huấn luyện Quân nhân dự bị, kiểm tra sẵn sàng động viên năm 2015

06/03/2015 ----- Còn hiệu lưc
9

Chị Thị về việc Tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 trên địa bàn huyện Quốc Oai.

20/01/2015 ----- Còn hiệu lưc
10

Về việc tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn huyện Quốc Oai

22/07/2014 ----- Còn hiệu lưc