giới thiệu

thông tin huyện

phát thanh truyền hình

Các phòng ban huyện

CÁC PHÒNG BAN HUYỆN QUỐC OAI

 

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phòng Kinh tế

 

Nguyễn Quang Thắm

Trưởng phòng Kinh tế

0167.591.8366

 

Nguyễn Văn Toàn

Phó Trưởng phòng Kinh tế

0912.169.327

 

Nguyễn Thị Sắc

Phó Trưởng phòng Kinh tế

0979.162.263

2

Phòng Tài nguyên & Môi trường

 

Nguyễn Doãn Tâm

Trưởng  phòng TM&MT

0913.007.679

 

Nguyễn Văn Hòa

Phó Trưởng  phòng TM&MT

 

 

Ngô Mạnh Hùng

Phó Trưởng  phòng TM&MT

 

 

 

Phó Trưởng  phòng TM&MT

 

3

Thanh tra huyện

 

Nguyễn Đức Uy

Chánh Thanh tra huyện

0915.156.679

 

Nguyễn Hồng Luyện

Phó Chánh Thanh tra huyện

0917.522.219

 

Nguyễn Bá Chất

Phó Chánh Thanh tra huyện

0914.849.158

4

Phòng Giáo dục & Đào tạo

 

Nguyễn Khắc Thắng

Trưởng phòng GD&ĐT

0977.476.639

 

Nguyễn Ngọc Nam

Phó Trưởng phòng  GD&ĐT

0918.946.640

 

Nguyễn Thị Hồng Hợi

Phó Trưởng phòng  GD&ĐT

0982.562.599

 

Nguyễn Thị Hải

Phó Trưởng phòng  GD&ĐT

 

5

Phòng Tài chính & Kế hoạch

 

 

Trưởng phòng TC-KH

 

 

Hoàng Thị Ngọc Bích

Phó Trưởng phòng TC-KH

0165.317.6755

 

Đàm Văn Bình

Phó Trưởng phòng TC-KH

0914.548.155

 

Phùng Huy Diễn

Phó Trưởng phòng TC-KH

0966862888

6

Phòng Nội vụ

 

Nguyễn Hữu Vĩnh

Trưởng phòng Nội Vụ

 0985.814.116

 

Hoàng Thị Tố Uyên

Phó Trưởng phòng Nội Vụ

0912790999

 

Nguyễn Thị Thanh Loan

Phó Trưởng phòng Nội Vụ

0947902290

 

Đỗ Văn Tuyến

Phó Trưởng phòng Nội Vụ

0988.270.556

7

Phòng Tư pháp

 

Đỗ Lê Nhân

Trưởng phòng Tư Pháp

0914.281.269

 

Kiều Thanh Nga

Phó phòng Tư Pháp

 

 

Nguyễn Văn Tuyến

Phó phòng Tư Pháp

0915.369.699

8

Phòng Y tế

 

 Hoàng Minh Tưởng

Trưởng phòng Y Tế

0973.617.658 

 

 

Phó Trưởng phòng Y Tế

 

 

 

9

Phòng Quản lý đô thị

 

 

Trưởng phòng QLĐT

0912.852.957

 

Hoàng Nguyên Ưng

Phó Trưởng phòng QLĐT

0912.060.060

 

 

   

 

 

 

 

10

Phòng Văn hóa & Thông tin

 

Nguyễn Vũ Hán

Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin

0948.481.969

 

Phan Thị Bích Việt Phó Trưởng phòng VHTT  

 

Nguyễn  Trọng Hoàn

 

Phó Trưởng phòng VHTT  

11

Phòng Lao động Thương Binh Xã Hội

 

Nguyễn Văn Canh

Trưởng phòng LĐTBXH

0985.894.819

 

Nguyễn Xuân Trường

Phó Trưởng phòng LĐTBXH

0945337704

 

Triệu Thị Nhật

Phó Trưởng phòng LĐTBXH

0946.758.808

 

Nguyễn Thị Định

Phó Trưởng phòng LĐTBXH

0168.467.9889

12

Văn phòng HĐND-UBND

 

Hoàng Trần Tuyên

Chánh văn phòng

0912.700.346

 

Đỗ Hồng Sơn

Phó chánh văn phòng

0912.778.121

 

Tô Hiến Lam

Phó chánh văn phòng

0906.219.668

 

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó chánh văn phòng

0975.350.288 

 

Nguyễn Đạt Tuấn

Phó chánh văn phòng

0986.765.959