phát thanh truyền hình

MTTQ và Các đoàn thể

                                        MTTQ và Các đoàn thể

 

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại
1 Ủy ban MTTQ
 Nguyễn Tiến QuýỦy viên BTV huyện ủy - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ  0982.265.886
 Vương Văn ThắngPhó  Chủ tịch Uỷ ban MTTQ  0987.988.960
 Đỗ Thị QuyếnPhó  Chủ tịch Uỷ ban MTTQ  0977.190.556
2 Hội Nông dân
 Nguyễn Tuấn HưngChủ tịch Hội nông dân  0912.034.493
 Nguyễn Thị Thúy VânPhó  Chủ tịch Hội nông dân  0394.582.389
 Nguyễn Thị Kim ThúyPhó  Chủ tịch Hội nông dân   
3 Hội phụ nữ
 Lê Thị Thu HàChủ tịch Hội phụ nữ   
 Bùi Thị Hồng HiệuPhó  Chủ tịch Hội phụ nữ  0985.269.920
 Đỗ Thị Quỳnh AnhPhó  Chủ tịch Hội phụ nữ   
4 Liên đoàn lao động
 Phùng Hảichủ tịch Liên đoàn lao động 0945.371.188
 Trần HùngPCT LĐLĐ0947.643.784
5 Huyện đoàn
 Nguyễn Văn ĐồngBí Thư huyện Đoàn  
 Nguyễn Quang NgàPhó Bí Thư huyện Đoàn0973.430.273
   Phó Bí Thư huyện Đoàn  
6 Hội cựu chiến binh
 Kiều Doãn NamCT Hội Cựu Chiến binh0984.998.159
 Hoàng Văn ThêuPCT Hội Cựu Chiến binh0915.843.947
 Sỹ Danh HuệPCT Hội Cựu Chiến binh  
7 Hội người cao tuổi
 Dương Như XuấtTrưởng ban đại diện Hội Người Cao tuổi 0915.042.541
 Nguyễn Nho BảnPhó Trưởng ban đại diện Hội Người Cao tuổi