văn bản ban hành do UBND Huyện quốc oai


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
1

Về việc tiếp xúc cử tri sau kì họp thứ 9 HĐND thành phố khóa XV

19/07/2019 ----- Còn hiệu lưc
2

Về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9

13/06/2019 ----- Còn hiệu lưc
3

Về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội

08/04/2019 ----- Còn hiệu lưc
4

Về việc tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội

12/06/2018 ----- Hết hiệu lực
5

Chương trình công tác tháng 8/2017

01/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
6

Chương trình công tác tháng 7

03/07/2017 ----- Hết hiệu lực
7

Chương trình công tác năm 2017 của thường trực HĐND, các ban HĐND huyện

03/01/2017 ----- Còn hiệu lưc
8

Thông báo Chương trình công tác tháng 01 năm 2017

30/12/2016 ----- Còn hiệu lưc
9

Thông báo chương trình công tác tháng 6 năm 2016

05/05/2016 ----- Còn hiệu lưc
10

Quyết định Danh sách ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Quốc Oai nhiệm kỳ 2016 -2021 ở từng đơn vị bầu cử.

21/04/2016 ----- Còn hiệu lưc