văn bản ban hành do UBND Huyện quốc oai


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
11

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp cho nhân dân trên địa bàn huyện.

13/09/2016 ----- Còn hiệu lưc
12

Về việc tuyên truyền kỷ niệm 140 năm Ngày sinh Huỳnh Thúc Kháng

12/09/2016 ----- Còn hiệu lưc
13

Chương trình công tác tháng 9/2016

28/08/2016 ----- Còn hiệu lưc
14

Thực hiện Kết luận số 02 của Ban Bí thư về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị khóa IX

08/06/2016 ----- Còn hiệu lưc
15

Chương trình công tác tháng 6 năm 2016.

25/05/2016 ----- Còn hiệu lưc
16

Công văn về việc tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm ngày Quốc tế Lao động.

14/04/2016 ----- Còn hiệu lưc
17

Chương trình công tác tháng 9 năm 2015 của huyện ủy Quốc Oai

28/09/2015 ----- Còn hiệu lưc
18

Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

05/12/2014 ----- Còn hiệu lưc
19

Nghị quyết về việc quy định mức chỉ đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp thành phổ và cấp huyện thực hiện; mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở thành phố Hà Nội

05/12/2014 ----- Còn hiệu lưc
20

Nghị quyết về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2015; dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2015 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

05/12/2014 ----- Còn hiệu lưc