văn bản ban hành do UBND Huyện quốc oai


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
1

Chương trình công tác tháng 7/2017

01/07/2017 ----- Hết hiệu lực
2

Chương trình số 34-CTr/HU ngày 05/6/2017 của Huyện ủy

05/06/2017 ----- Còn hiệu lưc
3

Chương trình công tác tháng 02/2017

27/01/2017 ----- Còn hiệu lưc
4

Chương trình công tác tháng 01/2017

28/12/2016 ----- Còn hiệu lưc
5

Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016).

30/11/2016 ----- Còn hiệu lưc
6

Chương trình Công tác tháng 12 năm 2916.

29/11/2016 ----- Còn hiệu lưc
7

Chương trình công tác tháng 11 /2016.

27/10/2016 ----- Còn hiệu lưc
8

Thông Báo kết luận của ban thường vụ Huyện Ủy, về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới; Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

19/10/2016 ----- Còn hiệu lưc
9

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 36-KH/HU về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong trào Hồ Chí Minh"

12/10/2016 ----- Còn hiệu lưc
10

Chương trình công tác tháng 10 /2016.

29/09/2016 ----- Còn hiệu lưc