văn bản ban hành do UBND Huyện quốc oai


STT Tên Tài liệu Ngày đăng File download
1

Kế hoạch Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và An toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản huyện Quốc Oai năm 2017.

25/01/2017

2

Kế hoạch phòng chống dịch huyện Quốc Oai năm 2017.

19/01/2017

3

Kế hoạch công tác An toàn thực phẩm huyện Quốc Oai năm 2017

19/01/2017

4

Về việc chỉ đạo thực hiện các quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức được biệt phái

18/01/2017

5

Về việc rà soát danh sách cán bộ, công chức, người lao động phục vụ công tác tổ chức nhân sự.

18/01/2017

6

Kế Hoạch về việc tăng cường kỷ cương hành chính, quản lý đất đai và các xã về đích nông thôn mới, nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu lực quản lý, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

16/01/2017

7

Kế hoạch Tổ chức Chương trình chào xuân mới 2017.

11/01/2017

8

Kế hoạch Tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017.

09/01/2017

9

Kế hoạch trọng tâm công tác Tư pháp trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2017

09/01/2017

10

Thông báo về việc tạm giao phụ trách, điều hành hoạt động Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai.

06/01/2017