văn bản ban hành do UBND Huyện quốc oai


STT Tên Tài liệu Ngày đăng File download
1

Về việc lấy ý kiến nhân dân về Phương án kiến trúc Cổng chào huyện Quốc Oai

2

Về việc tổ chức Hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ huyện Quốc Oai năm 2017

10/08/2017

3

Đổi mới các nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội trên địa bàn huyện Quốc Oai

10/08/2017

4

Rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2017

04/08/2017

5

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 31/5/2017 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

25/07/2017

6

Triển khai chương trình truyền thông " Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2017"

24/07/2017

7

Thực hiện Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2017

18/07/2017

8

Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường XHCN; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

17/07/2017

9

Thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn Huyện Quốc Oai năm 2017

15/07/2017

10

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động và triển lãm phục vụ kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)

06/07/2017