văn bản ban hành do UBND Huyện quốc oai


STT Tên Tài liệu Ngày đăng File download
1

Về việc lấy ý kiến nhân dân về Phương án kiến trúc Cổng chào huyện Quốc Oai

2

Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ tại thị trấn Quốc Oai

05/08/2019

3

Về việc thu hồi giấy chứng nhận Quyền sự dụng đất số CI878465 do UBND huyện Quốc Oai đã cấp cho ông Bùi Văn Bình

03/07/2019

4

Thông báo bổ sung một số nội dung tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019

03/04/2019

5

Về việc tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Quốc Oai năm 2019

14/03/2019

6

Về việc tuyển dụng công chức năm 2019

14/03/2019

7

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND huyện Quốc Oai năm 2019

14/03/2019

8

Tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND huyện Quốc Oai năm 2019

14/03/2019

9

Về việc đăng tài toàn bộ nội dung các Quyết định của thành phố và kế hoạch thông báo tuyển dụng công chức, viên chức của huyện

14/03/2019

10

Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, UBND huyện Quốc Oai ban hành đến ngày 31/12/2018

08/03/2019