Văn bản pháp quy


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
11

Phân luồng giao thông và tổ chức cấm đường phục vụ đường chạy giải việt dã huyện Quốc Oai năm 2017

23/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
12

Về việc phân làn giao thông phục vụ đường chạy giải việt dã huyện Quốc Oai năm 2017

18/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
13

Thu quỹ phòng, chống thiên tai

15/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
14

Về việc tổ chức Hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ huyện Quốc Oai năm 2017

10/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
15

Đổi mới các nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội trên địa bàn huyện Quốc Oai

10/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
16

Rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2017

04/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
17

Quyết định phê duyệt đề án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội

02/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
18

Quyết định phê duyệt đề án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội

02/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
19

Quyết định phê duyệt đề án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội

02/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
20

Chương trình công tác tháng 8/2017

01/08/2017 ----- Còn hiệu lưc