Văn bản pháp quy


STT Tên Tài liệu Ngày đăng File download
1

Về việc lấy ý kiến nhân dân về Phương án kiến trúc Cổng chào huyện Quốc Oai

2

Về việc tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa XIV của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội

3

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đât năm 2018

12/01/2018

4

Xin góp ý dự thảo về báo cáo kết quả thẩm định mức độ đạt từng tiêu chí của các xã hoàn thành nông thôn mới năm 2017

15/11/2017

5

Khai thác, thực hiện các Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017

09/11/2017

6

Về việc khai thác, thực hiện Quyết định số 5265/QĐ- UBND ngày 07/8/2017 của UBND thành phố

09/11/2017

7

Các mẫu biểu trình phê duyệt chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi

11/10/2017

8

Lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Quốc Oai

28/09/2017

9

Đăng tải danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đã được cấp giấy chứng nhận đủ điểu kiện trên địa bàn huyện Quốc Oai

22/09/2017

10

Quyết định phê duyệt đề án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội

07/09/2017