Văn bản pháp quy


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
311

Kế hoạch thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn huyện Quốc Oai

14/07/2014 ----- Còn hiệu lưc
312

Nghị quyết quy định mực tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vự xây dựng( Theo quy định tại khoản 2, Điều 20 luật Thủ đô )

11/07/2014 ----- Còn hiệu lưc
313

Nghị quyết quy định mực tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong linh vực văn hóa ( Theo quy định tại khoản 2, Điều 20 Luật Thủ đô)

11/07/2014 ----- Còn hiệu lưc
314

Nghị quyết về "Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thành phố Hà Nội đến năm 2030"

11/07/2014 ----- Còn hiệu lưc
315

Kế hoạch Phòng chống dịch Corona vi rút gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp khu vự Trung Đông ( MERS - CoV), trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2014

10/07/2014 ----- Còn hiệu lưc
316

Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội

09/07/2014 ----- Còn hiệu lưc
317

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số nội dụng quy định tại Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND Thành phố về đề án quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn thành phố Hà Nội

09/07/2014 ----- Còn hiệu lưc
318

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung giá một số dịch vụ y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội

09/07/2014 ----- Còn hiệu lưc
319

Nghị quyết về việc ban hành, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố

09/07/2014 ----- Còn hiệu lưc
320

Nghị Quyết về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2014

03/07/2014 ----- Còn hiệu lưc