Văn bản pháp quy


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
11

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động và triển lãm phục vụ kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)

06/07/2017 ----- Còn hiệu lưc
12

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động và triển lãm phục vụ kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)

06/07/2017 ----- Còn hiệu lưc
13

Chương trình công tác tháng 7

03/07/2017 ----- Hết hiệu lực
14

Chương trình công tác tháng 7/2017

01/07/2017 ----- Hết hiệu lực
15

Chương trình số 34-CTr/HU ngày 05/6/2017 của Huyện ủy

05/06/2017 ----- Còn hiệu lưc
16

Về việc tuyên truyền về nội dung cuốn sổ tay nâng cao nhận thức về hoạt động bán hàng đa cấp

14/02/2017 ----- Còn hiệu lưc
17

Chương trình công tác tháng 02/2017

27/01/2017 ----- Còn hiệu lưc
18

Kế hoạch Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và An toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản huyện Quốc Oai năm 2017.

25/01/2017 ----- Còn hiệu lưc
19

Kế hoạch về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố

23/01/2017 ----- Còn hiệu lưc
20

Kế hoạch phòng chống dịch huyện Quốc Oai năm 2017.

19/01/2017 ----- Còn hiệu lưc