Văn bản pháp quy


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
11

Về việc phân làn giao thông phục vụ đường chạy giải việt dã huyện Quốc Oai năm 2017

18/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
12

Thu quỹ phòng, chống thiên tai

15/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
13

Về việc tổ chức Hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ huyện Quốc Oai năm 2017

10/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
14

Đổi mới các nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội trên địa bàn huyện Quốc Oai

10/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
15

Rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2017

04/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
16

Quyết định phê duyệt đề án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội

02/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
17

Quyết định phê duyệt đề án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội

02/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
18

Quyết định phê duyệt đề án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội

02/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
19

Chương trình công tác tháng 8/2017

01/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
20

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 31/5/2017 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

25/07/2017 ----- Còn hiệu lưc