Văn bản pháp quy


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
1

Về việc tuyên truyền về nội dung cuốn sổ tay nâng cao nhận thức về hoạt động bán hàng đa cấp

14/02/2017 ----- Còn hiệu lưc
2

Chương trình công tác tháng 02/2017

27/01/2017 ----- Còn hiệu lưc
3

Kế hoạch Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và An toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản huyện Quốc Oai năm 2017.

25/01/2017 ----- Còn hiệu lưc
4

Kế hoạch về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố

23/01/2017 ----- Còn hiệu lưc
5

Kế hoạch phòng chống dịch huyện Quốc Oai năm 2017.

19/01/2017 ----- Còn hiệu lưc
6

Kế hoạch công tác An toàn thực phẩm huyện Quốc Oai năm 2017

19/01/2017 ----- Còn hiệu lưc
7

Về việc chỉ đạo thực hiện các quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức được biệt phái

18/01/2017 ----- Còn hiệu lưc
8

Về việc rà soát danh sách cán bộ, công chức, người lao động phục vụ công tác tổ chức nhân sự.

18/01/2017 ----- Còn hiệu lưc
9

Kế Hoạch về việc tăng cường kỷ cương hành chính, quản lý đất đai và các xã về đích nông thôn mới, nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu lực quản lý, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

16/01/2017 ----- Còn hiệu lưc
10

Quyết định về việc công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

12/01/2017 ----- Còn hiệu lưc