Văn bản pháp quy


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
1

Về việc lấy ý kiến nhân dân về Phương án kiến trúc Cổng chào huyện Quốc Oai

----- Hết hạn
2

Các mẫu biểu trình phê duyệt chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi

11/10/2017 ----- Còn hiệu lưc
3

Lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Quốc Oai

28/09/2017 Góp ý dự thảo(0) Lấy ý kiến
4

Đăng tải danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đã được cấp giấy chứng nhận đủ điểu kiện trên địa bàn huyện Quốc Oai

22/09/2017 ----- Còn hiệu lưc
5

Quyết định phê duyệt đề án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội

07/09/2017 ----- Còn hiệu lưc
6

Công điện số 08

23/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
7

Phân luồng giao thông và tổ chức cấm đường phục vụ đường chạy giải việt dã huyện Quốc Oai năm 2017

23/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
8

Về việc phân làn giao thông phục vụ đường chạy giải việt dã huyện Quốc Oai năm 2017

18/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
9

Thu quỹ phòng, chống thiên tai

15/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
10

Về việc tổ chức Hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ huyện Quốc Oai năm 2017

10/08/2017 ----- Còn hiệu lưc