Văn bản pháp quy


STT Tên Tài liệu Ngày đăng File download
1

Về việc tuyên truyền về nội dung cuốn sổ tay nâng cao nhận thức về hoạt động bán hàng đa cấp

14/02/2017

2

Chương trình công tác tháng 02/2017

27/01/2017

3

Kế hoạch Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và An toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản huyện Quốc Oai năm 2017.

25/01/2017

4

Kế hoạch về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố

23/01/2017

5

Kế hoạch phòng chống dịch huyện Quốc Oai năm 2017.

19/01/2017

6

Kế hoạch công tác An toàn thực phẩm huyện Quốc Oai năm 2017

19/01/2017

7

Về việc chỉ đạo thực hiện các quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức được biệt phái

18/01/2017

8

Về việc rà soát danh sách cán bộ, công chức, người lao động phục vụ công tác tổ chức nhân sự.

18/01/2017

9

Kế Hoạch về việc tăng cường kỷ cương hành chính, quản lý đất đai và các xã về đích nông thôn mới, nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu lực quản lý, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

16/01/2017

10

Quyết định về việc công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

12/01/2017