Cổng hanoi
Danh mục dịch vụ công mức 2
Dịch vụ công đăng ký kinh doanh

Tin nổi bật

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 18 nhiệm kỳ 2015-2020

     Sáng ngày 12/12/2018, Huyện ủy Quốc Oai tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 18 nhiệm kỳ 2015 – 2020, để nghe UBND huyện thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh Quốc phòng năm 2018 nhiệm vụ năm 2019; Thực hiện dự toán Thu chi Ngân sách năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; kết quả công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện.
Xem tất cả
Hội nghị bình xét các danh hiệu thi đua năm 2018
Hội nghị hướng dẫn thực hiện cảnh báo nhanh về ATTP năm 2018 – 2020 và tập huấn Nghị định 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ
UBND huyện phát động gây Quỹ hỗ trợ, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm năm 2018
Hội nghị tập huấn triển khai Chương trình sữa học đường giai đoạn 2018-2020
Lễ chào cờ gắn với triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2018
Giải Cầu lông Câu lãnh đạo huyện Quốc Oai năm 2018
Khai trương Trung tâm sản xuất mạ khay Kubota Quốc Oai

Xây dựng đảng và chính quyền

tin trong huyện

Nông nghiệp - nông thôn

y tế - sức khỏe

nhìn ra huyện bạn

nhìn ra thế giới

chỉ đạo điều hành

phát thanh truyền hình