Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
241 Thủ tục 6: Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (TTHC mức 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
242 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Mức độ 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
243 Thủ tục 8: Đăng ký hoạt động Thư viện cấp huyện (TTHC Mức độ 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã
244 Thủ tục 9: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 cho đến dưới 2000 bản (TTHC Mức độ 2) Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Hiển thị 241 - 244 của 244 kết quả.
của 25