Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
11 Thủ tục 10: Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học. (TTHC mức 1)

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã - Cơ quan phối hợp: Phòng GD&ĐT cấp huyện

12 Thủ tục 8: Giải thể trường tiểu học tư thục (TTHC mức 1)

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT.

13 Thủ tục 9: Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư thục (TTHC mức 1)

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT.

- Các cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND phường ( nơi trường đặt địa điểm )

14 Thủ tục 14: Giải thể trường THCS dân lập, tư thục (TTHC mức 1)

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT.

15 Thủ tục 3: Đình chỉ hoạt động trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục (TTHC mức 1)

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT

16 Thủ tục 6: Thành lập trường tiểu học dân lập tư thục (TTHC mức 1)

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT.

- Các cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND phường (nơi trường đặt địa điểm)

17 Thủ tục 12: Đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở dân lập, tư thục (TTHC mức 1)

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, UBND cấp xã (nơi trường đặt địa điểm)

18 Thủ tục 5: Cho phép hoạt động trở lại của trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục (TTHC mức 1)

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

19 Thủ tục 17: Đình chỉ trung tâm học tập cộng đồng. (TTHC mức 1)

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện .

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT .

20 Thủ tục 13: Sáp nhập, chia tách trường THCS dân lập, tư thục (TTHC mức 1)

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ.


Hiển thị 11 - 20 của 244 kết quả.
của 25