Thông tin huyện quốc oai

  • Kỷ niệm 104 năm Ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Nhà báo chính luận vĩ đại

    Ngày đăng: 07:51 26/08/2014

    Một trong muôn vàn biểu hiện sự sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đã phát hiện sớm và trọng dụng đúng nhân tài. Người đã chọn Võ Nguyên Giáp, một thầy giáo dạy sử, làm người phụ trách quân sự của Đảng ta, để rồi sau này người học trò xuất sắc ấy "Văn lo vận nước, Văn thành Võ/Võ thấu lòng dân, Võ hóa Văn". Vị tướng của nhân dân ấy được biết đến là nhà quân sự, nhà chính trị, nhà khoa học, nhà văn hóa lớn của Việt Nam trong thế kỷ XX, nhưng ít người biết ông còn là nhà báo cách mạng lớn.

  • “Tuyệt đối bí mật” - Bản Di chúc Bác sửa chữa năm 1968

    Ngày đăng: 16:55 22/08/2014

    Năm 1968, từ các ngày 1 - 15/5, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc lại và viết lại bản Di chúc của Người vẫn với tiêu đề "Tuyệt đối bí mật".

Hiển thị 751 - 752 của 752 kết quả.
của 251

ảnh đẹp quốc oai