Thông tin huyện quốc oai

 • Thường trực Huyện ủy là việc với Đảng ủy xã Đông Yên

  Ngày đăng: 18:31 18/06/2018

       Sáng ngày 18/6, Thường trực Huyện ủy là việc với Đảng ủy xã Đông Yên về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 • Thường trực Huyện ủy làm việc tại xã Đông Xuân

  Ngày đăng: 15:35 13/06/2018

       Sáng ngày 13/6, Thường trực Huyện ủy làm việc với  Đảng ủy xã Đông Xuân về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, chính quyền MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã 2015-2020 và các giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

 • Hội nghị các bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác cán bộ

  Ngày đăng: 08:11 07/06/2018

       Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, chiều ngày 06/6/2018, Huyện ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình cán bộ nhằm chuẩn bị nhân sự giới thiệu với HĐND huyện để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai nhiệm kỳ 2016-2021.

Hiển thị 1 - 3 của 736 kết quả.
của 246

ảnh đẹp quốc oai