lịch làm việc

Lịch Làm Việc xem theo tuần

Thứ hai

(26/06/2017)

Thứ ba

(27/06/2017)

Thứ tư

(28/06/2017)

Thứ năm

(29/06/2017)

Thứ sáu

(30/06/2017)

Thứ bảy

(01/07/2017)

Chủ nhật

(02/07/2017)

Phó chủ tịch thường trực

S: 7h30:Dự diễn tập phòng thủ cấp xã tại UBND xã Phượng Cách (xã Phượng Cách)


C: 13h00:Hội ý lãnh đạo UBND Huyện

S: 7h30:Làm việc tại cơ quan


C: 13h00:Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện

S: 7h30:Họp Ban Thường vụ Huyện ủy


C: 13h00:Làm việc tại cơ quan

S: 7h30:Họp HĐND Huyện


C: 13h00:Họp HĐND Huyện

S: 7h30:Họp HĐND Huyện


C: 13h00:Họp HĐND Huyện

S: 7h30:Làm việc tại cơ quan

Phó chủ tịch Huyện Quốc Oai

S: 7h30:Làm việc tại cơ quan.


C: 13h00:Hội ý lãnh đạo UBND Huyện.

S: 7h30:Hội nghị biểu dương gia đình văn minh, hạnh phúc tiêu biểu, HS giỏi có hoàn cảnh khó khăn


C: 13h00:Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện

S: 7h30:Làm việc tại Đông Yên để tháo gỡ mặt bằng chân cột vị trí 86, 88 DA đường dây 220kV


C: 13h00:Làm việc tại cơ quan

S: 7h30:Họp HĐND Huyện


C: 13h00:Họp HĐND Huyện

S: 7h30:Họp HĐND Huyện


C: 13h00:Họp HĐND Huyện

S: 7h30:Làm việc tại cơ quan

Chủ tịch huyện Quốc Oai

S: 7h30:Làm việc tại cơ quan (Làm việc tại cơ quan - Tại cơ quan)


C: 13h00:Hội ý lãnh đạo UBND Huyện

S: 7h30:Làm việc tại cơ quan


C: 13h00:Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện

S: 7h30:Họp Ban Thường vụ Huyện ủy


C: 13h00:Làm việc tại cơ quan

S: 7h30:Họp HĐND Huyện


C: 13h00:Họp HĐND Huyện

S: 7h30:Họp HĐND Huyện


C: 13h00:Họp HĐND Huyện

S: 7h30:Làm việc tại cơ quan