lịch làm việc

Lịch Làm Việc xem theo tuần

Thứ hai

(21/08/2017)

Thứ ba

(22/08/2017)

Thứ tư

(23/08/2017)

Thứ năm

(24/08/2017)

Thứ sáu

(25/08/2017)

Thứ bảy

(26/08/2017)

Chủ nhật

(27/08/2017)

Chủ tịch huyện Quốc Oai

S: 7h30:- Hội ý lãnh đạo UBND Huyện; - Hội ý Thường trực Huyện ủy.


C: 13h00:- Hội nghị công tác chuẩn bị phiên họp HĐND bất thường.

S: 7h30:- Làm việc tại cơ quan.


C: 13h00:- Làm việc tại cơ quan.

S: 7h30:- Ban Chỉ đạo Chương trình 02 làm việc với xã Đông Yên về công tác xây dựng Nông thôn mới.


C: 13h00:- Làm việc tại cơ quan.

S: 7h30:- Làm việc tại cơ quan.


C: 13h00:- Làm việc với Chủ tịch, Trưởng Công an các xã, Thị trấn triển khai Nghị Quyết số 15-NQ/TU.

S: 7h30:- Họp HĐND Huyện kỳ họp bất thường.


C: 13h00:- Làm việc tại cơ quan.

S: 7h30:- Họp UBND Huyện về quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ Lãnh đạo UBND Huyện.

Phó chủ tịch Huyện Quốc Oai

S: 7h30:- Hội ý lãnh đạo UBND Huyện; - Làm việc với sở Nông nghiệp & PT Nông thôn về ứng dụng công nghệ cao.


C: 13h00:- Làm việc tại cơ quan.

S: 7h30:- Làm việc với Đoàn kiểm tra Thành phố về văn bản quy phạm pháp luật; - Làm việc với Đoàn kiểm tra Thành phố về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết.


C: 13h00:- Làm việc tại cơ quan.

S: 7h30:- Làm việc tại cơ quan.


C: 13h00:- Hội nghị giải quyết một số vướng mắc về xây dựng cơ bản.

S: 7h30:- Dự Hội nghị tổng kết 15 năm Ngân hàng chính sách xã hội.


C: 13h00:- Hội nghị giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

S: 7h30:- Họp HĐND Huyện kỳ họp bất thường.


C: 13h00:- Làm việc tại cơ quan.

S: 7h30:- Họp UBND Huyện về quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ Lãnh đạo UBND Huyện.