Thông tin Người phát ngôn UBND Huyện Quốc Oai

Họ tên            :  Nguyễn Hồng Lâm

Chức Vụ        :  Chủ tịch UBND huyện.

Số Điện Thoại :  094.985.6868

Email             :  nguyenhonglam_quocoai@hanoi.gov.vn