Kế hoạch


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
1

Đổi mới các nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội trên địa bàn huyện Quốc Oai

10/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
2

Rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2017

04/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
3

Thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn Huyện Quốc Oai năm 2017

15/07/2017 ----- Còn hiệu lưc
4

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động và triển lãm phục vụ kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)

06/07/2017 ----- Còn hiệu lưc
5

Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động và triển lãm phục vụ kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)

06/07/2017 ----- Còn hiệu lưc
6

Kế hoạch Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và An toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản huyện Quốc Oai năm 2017.

25/01/2017 ----- Còn hiệu lưc
7

Kế hoạch về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố

23/01/2017 ----- Còn hiệu lưc
8

Kế hoạch phòng chống dịch huyện Quốc Oai năm 2017.

19/01/2017 ----- Còn hiệu lưc
9

Kế hoạch công tác An toàn thực phẩm huyện Quốc Oai năm 2017

19/01/2017 ----- Còn hiệu lưc
10

Kế Hoạch về việc tăng cường kỷ cương hành chính, quản lý đất đai và các xã về đích nông thôn mới, nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu lực quản lý, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

16/01/2017 ----- Còn hiệu lưc