phát thanh truyền hình

Huyện ủy quốc oai

Trụ sở Huyện ủy Quốc Oai

 

 

I. DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

                          

STT Họ và tên Chức danh
1 Nguyễn Văn Thọ

Bí thư Huyện ủy

2 Nguyễn Đạt Thuyên

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện

3 Phùng Văn Dũng Phó Bí thư Huyện ủy
4 Đỗ Huy Chiến Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện
5 Lê Văn Thanh Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy
6 Đàm Công Lợi Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy
7 Cấn Thị Vân Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
8 Lê Thị Thu Hà Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
9 Nguyễn Tiến Quý Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện
10 Phạm Danh Mạnh Trưởng Công an huyện
11 Phùng Đức Thắng Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

II. DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Văn Thọ

Bí thư  Huyện ủy

2

 

Nguyễn Đạt Thuyên

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện

3

 

 

4

Phùng Văn Dũng

Phó Bí thư Huyện ủy

5

Lê Văn Thanh

UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

6

Đàm Công Lợi

UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

7

Cấn Thị Vân

UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

8

Lê Thị Thu Hà

UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

9

Nguyễn Tiến Quý

UVTV Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện

10

Phạm Danh Mạnh

UVTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện

11

Phùng Đức Thắng

UVTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện

12

Nguyễn Khắc Hoàn

HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện

13

Nguyễn Đức Phương

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

14

Phạm Quang Tuấn

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

15

Đào Đức Anh

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

16

Đỗ Văn Cảnh

HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

17

Phùng Hải

HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện

18

Hoàng Trần Tuyên

HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

19

Kiều Thanh Nga

HUV, Bí thư Huyện Đoàn

20

Nguyễn Thị Hường

HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

21

Nguyễn Hữu Vĩnh

HUV, Chánh Văn phòng HĐND-

 UBND huyện

22

Nguyễn Văn Canh

HUV, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện

23

Nguyễn Doãn Tâm

HUV, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

24

Dương Văn Phượng

HUV,  Phó chủ tịch HĐND huyện

25

Nguyễn Đức Uy

HUV, Chánh Thanh tra huyện

26

Đỗ Thị Mai Anh

HUV, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện

27

Nguyễn Khắc Thắng

HUV,  Trưởng phòng GD-ĐT huyện

28

Hoàng Nguyên Ưng

HUV, Phó trưởng Phòng Quản lý Đô thị

29

 

HUV, Phó trưởng Phòng Tài chính –Kế hoạch huyện

30

Vũ Danh Tấn

HUV, Phó Giám đốc Bệnh viện huyện

31

 Nguyễn Đình Thụy

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Sài Sơn

32

Phạm Thị Thanh Huyền

HUV, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Quốc Oai

33

Nguyễn Trung Thành

HUV, Giám đốc Trung tâm quỹ đất

34

Nguyễn Đình Đức

HUV, Chủ tịch UBND Thị trấn Quốc Oai

35

Nguyễn Tuấn Hưng

HUV, Phó ban Tổ chức Huyện ủy

36

Vương Trí Kiểm

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hòa

37

Nguyễn Đức Nam

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đại Thành

38

Bùi Văn Thảo

HUV - PBTĐU, Chủ tịch UBND xã Phú Mãn

39

Đỗ Văn Thảo

HUV, Phó Bí thư TT Đảng ủy,

Chủ tịch HĐND xã Đông Yên

   

III. CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG

 

STT Họ tên Chức vụ Số điện thoại
1 Ban Tổ chức Huyện ủy
  Đàm Công Lợi Trưởng ban  
  Nguyễn Tuấn Hưng Phó trưởng ban  
  Bùi Văn Vượng Phó trưởng ban 0167.284.8456
2 Ban Tuyên giáo Huyện ủy 
  Lê Văn Thanh Trưởng ban 0912.897.829
  Dương Thị Hồng Vân Phó trưởng ban 0912.719.339
  Nguyễn Hữu Tuấn Phó trưởng ban  
3 Ủy ban kiểm tra Huyện ủy
  Cấn Thị Vân Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy  
  Nguyễn Văn Minh Phó Chủ Nhiệm UBKT Huyện ủy 0979.503.259
  Đỗ Văn Cảnh Phó Chủ Nhiệm UBKT Huyện ủy  
4 Ban Dân vận Huyện ủy
  Lê Thị Thu Hà Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy  
  Vương Văn Thắng Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy 0987.988.960
  Hoàng Thị Hiệp Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy 0978.671.968