phát thanh truyền hình

Huyện ủy quốc oai

Trụ sở Huyện ủy Quốc Oai

 

 

I. DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

                          

STT Họ và tên Chức danh
1 Nguyễn Mạnh Quyền

Bí thư Huyện ủy,


Chủ tịch UBND huyện

2 Nguyễn Đạt Thuyên

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện

3 Phùng Văn Dũng Phó Bí thư Huyện ủy
4 Nguyễn Hồng Lâm Phó Chủ tịch UBND huyện
5 Lê Văn Thanh Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy
6 Đàm Công Lợi Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy
7 Cấn Thị Vân Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
8 Lê Thị Thu Hà Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
9 Nguyễn Tiến Quý Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện
10 Phạm Danh Mạnh Trưởng Công an huyện
11 Lê Đình Năm Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

II. DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ TRONG BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

STT Họ và tên Chức danh
1 Nguyễn Mạnh Quyền

Bí thư Huyện ủy,


Chủ tịch UBND huyện

2 Nguyễn Đạt Thuyên

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện

3 Phùng Văn Dũng Phó Bí thư Huyện ủy
4 Nguyễn Hồng Lâm Phó Chủ tịch UBND huyện
5 Lê Văn Thanh Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy
6 Đàm Công Lợi Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy
7 Cấn Thị Vân Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
8 Lê Thị Thu Hà Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
9 Nguyễn Tiến Quý Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện
10 Phạm Danh Mạnh Trưởng Công an huyện
11 Lê Đình Năm Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện
12 Nguyễn Khắc Hoàn Phó Chủ tịch HĐND huyện
13 Nguyễn Đức Phương Chánh Văn phòng Huyện ủy
14 Đỗ Lại Luật Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
15 Đào Đức Anh

Phó trưởng Ban Thường trực

Ban tổ chức Huyện ủy

16 Đỗ Văn Cảnh

Phó Chủ nhiệm Thường trực,

UBKT Huyện ủy

17 Phùng Hải Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động huyện
18 Hoàng Trần Tuyên Chủ tịch Hội Nông dân huyện
19 Kiều Thanh Nga Bí thư Huyện Đoàn
20 Nguyễn Thị Hường Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện
21 Nguyễn Văn Canh Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện
22 Nguyễn Doãn Tâm Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
23 Dương Văn Phượng Trưởng Phòng Nội vụ huyện
24 Nguyễn Đức Uy Chánh Thanh tra huyện
25 Phạm Thị Thanh Huyền

Trưởng Phòng Lao động Thương binh

và Xã hội huyện

26 Đỗ Thị Mai Anh Giám đốc Trung tâm BDCT huyện
27 Nguyễn Khắc Thắng Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện
28 Hoàng Nguyên Ưng Phó trưởng Phòng Quản lý Đô thị huyện
29 Phạm Quang Tuấn Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
30 Vũ Danh Tấn Phó Giám đốc Bệnh viện huyện
31 Nguyễn Đình Thụy Bí thư Đảng ủy xã Sài Sơn
32 Nguyễn Hữu Vĩnh Bí thư Đảng ủy xã Yên Sơn
33 Nguyễn Trung Thành Bí thư Đảng ủy xã Đồng Quang
34 Nguyễn Đình Đức Chủ tịch UBND Thị trấn Quốc Oai
35 Nguyễn Tuấn Hưng Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Mỹ
36 Vương Trí Kiểm Bí thư Đang ủy xã Tân Hòa
37 Nguyễn Đức Nam Bí thư Đảng ủy xã Đại Thành
38 Bùi Văn Thảo Chủ tịch UBND xã Phú Mãn
39 Đỗ Văn Thảo

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy,

Chủ tịch HĐND xã Đông Yên

 

 

 

 

III. CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG

 

STT Họ tên Chức vụ Số điện thoại
1 Ban Tổ chức Huyện ủy
  Đàm Công Lợi Trưởng ban  
  Đỗ Lai Luật Phó trưởng ban 0908.070.962
  Bùi Văn Vượng Phó trưởng ban 0167.284.8456
2 Ban Tuyên giáo Huyện ủy 
  Lê Văn Thanh Trưởng ban 0912.897.829
  Dương Thị Hồng Vân Phó trưởng ban 0912.719.339
  Tạ Văn Thắng Phó trưởng ban 0982.843.661
3 Ủy ban kiểm tra Huyện ủy
  Cấn Thị Vân Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy  
  Nguyễn Văn Minh Phó Chủ Nhiệm UBKT Huyện ủy 0979.503.259
  Đỗ Văn Cảnh Phó Chủ Nhiệm UBKT Huyện ủy  
4 Ban Dân vận Huyện ủy
  Lê Thị Thu Hà Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy  
  Vương Văn Thắng Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy 0987.988.960
    Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy 0978.671.968