luật thủ đô


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
1

Chương trình công tác tháng 02/2017

27/01/2017 ----- Còn hiệu lưc
2

Chương trình công tác năm 2017 của thường trực HĐND, các ban HĐND huyện

03/01/2017 ----- Còn hiệu lưc
3

Chương trình công tác tháng 01/2017

28/12/2016 ----- Còn hiệu lưc
4

Chương trình Công tác tháng 12 năm 2916.

29/11/2016 ----- Còn hiệu lưc
5

Chương trình công tác tháng 11 /2016.

27/10/2016 ----- Còn hiệu lưc
6

Chương trình công tác tháng 10 /2016.

29/09/2016 ----- Còn hiệu lưc
7

Chương trình công tác tháng 9 năm 2016.

05/09/2016 ----- Còn hiệu lưc
8

Chương trình công tác tháng 9/2016

28/08/2016 ----- Còn hiệu lưc
9

Chương trình hành động thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Quốc Oai.

17/08/2016 ----- Còn hiệu lưc
10

Chương trình công tác tháng 7 năm 2016.

01/07/2016 ----- Còn hiệu lưc