phát thanh truyền hình

Các phòng ban huyện

CÁC PHÒNG BAN HUYỆN QUỐC OAI

 

STT Họ tên Chức vụ Số điện thoại
1 Phòng Kinh tế
 Nguyễn Quang ThắmTrưởng phòng Kinh tế0167.591.8366
   Phó Trưởng phòng Kinh tế0912.169.327
 Nguyễn Thị SắcPhó Trưởng phòng Kinh tế0979.162.263
2 Phòng Tài nguyên & Môi trường
 Nguyễn Doãn TâmTrưởng  phòng TM&MT0913.007.679
 Phùng Văn TàiPhó Trưởng  phòng TM&MT0983.336.755
 Hoàng Văn MinhPhó Trưởng  phòng TM&MT0916.590.688
3 Thanh tra huyện
 Nguyễn Đức UyChánh Thanh tra huyện0915.156.679
 Nguyễn Hồng LuyệnPhó Chánh Thanh tra huyện0917.522.219
 Nguyễn Minh TânPhó Chánh Thanh tra huyện0914.849.158
4 Phòng Giáo dục & Đào tạo
 Nguyễn Văn PhươngTrưởng phòng GD&ĐT0912.021.035
 Nguyễn Văn OanhPhó Trưởng phòng  GD&ĐT0918.946.640
 Nguyễn Thị Hồng HợiPhó Trưởng phòng  GD&ĐT0982.562.599
 Nguyễn Khắc ThắngPhó Trưởng phòng  GD&ĐT0977.476.639
5 Phòng Tài chính & Kế hoạch
 Hoàng Văn VânTrưởng phòng TC-KH0912.753.510
 Hoàng Thị Ngọc BíchPhó Trưởng phòng TC-KH0165.317.6755
 Đàm Văn BìnhPhó Trưởng phòng TC-KH0914.548.155
 Phạm Quang TuấnPhó Trưởng phòng TC-KH0912.268.066
6 Phòng Nội vụ
 Dương Văn PhượngTrưởng phòng Nội Vụ0934.348.899
 Hoàng Tố UyênPhó Trưởng phòng Nội Vụ  
 Nguyễn Bá VinhPhó Trưởng phòng Nội Vụ0912.337.818
 Nguyễn Đạt NghịPhó Trưởng phòng Nội Vụ0988.270.556
7 Phòng Tư pháp
 Đỗ Lê NhânTrưởng phòng Tư Pháp0914.281.269
 Đức Thị HòaPhó phòng Tư Pháp0933.306.689
 Nguyễn Văn TuyếnPhó phòng Tư Pháp0915.369.699
8 Phòng Y tế
 Sỹ Danh HạnhTrưởng phòng Y Tế0912.956.559
 Hoàng Minh TưởngPhó Trưởng phòng Y Tế0973.617.658
9 Phòng Dân tộc
 Nguyễn Văn VinhTrưởng phòng Dân Tộc0977.968.668
 Nguyễn Thị Thu HàPhó Trưởng phòng Dân Tộc0975.350.288
 Đỗ Hải ĐăngPhó Trưởng phòng Dân Tộc0912.902.396
10 Phòng Quản lý đô thị
 Đỗ Khắc Mịch Trưởng phòng QLĐT0912.852.957
 Hoàng Nguyên ƯngPhó Trưởng phòng QLĐT0912.060.060
 Vũ Danh ĐịnhPhó Trưởng phòng QLĐT0982.953.985
 Nguyễn Thị Thu TrangPhó Trưởng phòng QLĐT0982.123.365
11 Phòng Văn hóa & Thông tin
 Nguyễn Vũ HánTrưởng Phòng Văn hóa - Thông tin0948.481.969
 Nguyễn Quốc NinhPhó Trưởng Phòng  Văn hóa - Thông tin0915.838.728
 Phan Thị Bích ViệtPhó Trưởng Phòng  Văn hóa - Thông tin0947.669.317
 Nguyễn Trọng HoànPhó Trưởng Phòng  Văn hóa - Thông tin  
12 Phòng Lao động Thương Binh Xã Hội
 Phạm Thị Thanh HuyềnTrưởng phòng LĐTBXH0946.758.818
 Phùng Trọng TuệPhó Trưởng phòng LĐTBXH0906.264.289
 Triệu Thị NhậtPhó Trưởng phòng LĐTBXH0946.758.808
 Nguyễn Thị ĐịnhPhó Trưởng phòng LĐTBXH0168.467.9889
13 Văn phòng HĐND-UBND
 Nguyễn Văn CanhChánh văn phòng0985.894.819
 Đỗ Hồng SơnPhó chánh văn phòng0912.778.121
 Tô Hiến LamPhó chánh văn phòng0906.219.668
 Nguyễn Đắc LựcPhó chánh văn phòng0122.226.9567