phát thanh truyền hình


Các đơn vị sự nghiệp huyện

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP HUYỆN QUỐC OAI

 

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trung tâm Văn hóa TT&TT

 

Nguyễn Văn Vinh

Giám đốc Trung tâm Văn hóa TT&TT

0977968668

 

Nguyễn Duy Thị Minh Thu

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa TT&TT

0988.613.139

 

Nguyễn Đức Thịnh

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa TT&TT

 

 

Nguyễn Xân Tuyến

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa TT&TT

0947119159

2

Trung tâm dân số

 

Nguyễn Đạt Thành

GĐ Trung tâm Dân số 

0916.090.734

 

Cấn Đỗ Hiếu

PGĐ Trung tâm Dân số 

 

 

 

 

 

3

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng

 

Đỗ Quang Huy

Trưởng ban quản lý dự án

 

 

Nguyễn Hữu Sơn

Phó Trưởng ban quản lý dự án

0936113386

 

Phan Trung Cường

Phó Trưởng ban quản lý dự án

0979888615

 

Nguyễn Thị Thu Trang

Phó Trưởng ban quản lý dự án

0982123365

 

 

4

Trung tâm phát triển quỹ đất

 

Trần Đức Thắng

GĐ Trung tâm Phát triển Quỹ đất

0969.358.899

 

Nguyễn Ngọc Toán

PGĐ Trung tâm Phát triển Quỹ đất

0915.063.333

 

Đỗ Nhật Quang

PGĐ Trung tâm Phát triển Quỹ đất

0985.258.358

 

Phan Văn Bình

Phó Trưởng Ban Bồi thường GPMB

0979.888.658

 

Đỗ Danh Tước

Phó Trưởng Ban Bồi thường GPMB

0974.462.559

 

 

 

 

5

Hội chữ thập đỏ

 

Dương Quốc Việt

Chủ Tịch  Hội Chữ Thập đỏ huyện 

0984.842.028

 

Nguyễn Văn Đức

Phó Chủ Tịch  Hội Chữ Thập đỏ huyện 

0974.167.188

 

Nguyễn Nhã Văn

Phó Chủ Tịch  Hội Chữ Thập đỏ huyện 

 

6

Trung tâm chính trị huyện

 

Đỗ Thị Mai Anh

GĐ Trung tâm chính trị huyện

0945.066.519

 

Nguyễn Thị Thu Hương

PGĐ Trung tâm chính trị huyện

0919236386

7

Ban chỉ huy quân sự

 

Phùng Đức Thắng 

Chỉ Huy trưởng BCHQS

 

 

Đặng Văn Diên

Chính trị viên BCHQS huyện

 

 

Dương Văn Bảo

Chính trị viên phó kiêm chủ nhiệm chính trị

 

 

Nguyễn Đỗ Tùng

Phó Chỉ huy trưởng, Tham Mưu Trưởng

 

 

Nguyễn Minh Thơ

Phó Chỉ Huy trưởng Động Viên

 

8

Công an huyện

 

Phạm Danh Mạnh

Trưởng Công an huyện

0915043116

 

Dư Văn Lâm

Phó Trưởng Công an huyện

0912062176

 

Nguyễn Ngọc Quyền

Phó Trưởng Công an huyện

0912095969

 

Vũ Bá Xiêm

Phó Trưởng Công an huyện

0913216288

 

Dương Quốc Qúy

Phó Trưởng Công an huyện

0936386268

 

Đinh Trung Dũng

Phó Trưởng Công an huyện

0965226268