văn bản ban hành do UBND Huyện quốc oai


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
1

Chương trình công tác tháng 8/2017

01/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
2

Chương trình công tác tháng 7

03/07/2017 ----- Hết hiệu lực
3

Chương trình công tác năm 2017 của thường trực HĐND, các ban HĐND huyện

03/01/2017 ----- Còn hiệu lưc
4

Thông báo Chương trình công tác tháng 01 năm 2017

30/12/2016 ----- Còn hiệu lưc
5

Thông báo chương trình công tác tháng 6 năm 2016

05/05/2016 ----- Còn hiệu lưc
6

Quyết định Danh sách ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Quốc Oai nhiệm kỳ 2016 -2021 ở từng đơn vị bầu cử.

21/04/2016 ----- Còn hiệu lưc
7

Quyết định Danh sách ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Quốc Oai nhiệm kỳ 2016 -2021 ở từng đơn vị bầu cử.

21/04/2016 ----- Còn hiệu lưc
8

Quyết định về việc ấn định đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở từng đơn vị bầu cử HĐND huyện Quốc Oai nhiệm kỳ 2016 -2021.

24/02/2016 ----- Còn hiệu lưc
9

Quyết định về việc ấn định đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở từng đơn vị bầu cử HĐND huyện Quốc Oai nhiệm kỳ 2016 -2021.

24/02/2016 ----- Còn hiệu lưc
10

Nghị Quyết về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2014

03/07/2014 ----- Còn hiệu lưc