văn bản ban hành do UBND Huyện quốc oai


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
1

Chương trình công tác tháng 02/2017

27/01/2017 ----- Còn hiệu lưc
2

Chương trình công tác tháng 01/2017

28/12/2016 ----- Còn hiệu lưc
3

Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016).

30/11/2016 ----- Còn hiệu lưc
4

Chương trình Công tác tháng 12 năm 2916.

29/11/2016 ----- Còn hiệu lưc
5

Chương trình công tác tháng 11 /2016.

27/10/2016 ----- Còn hiệu lưc
6

Thông Báo kết luận của ban thường vụ Huyện Ủy, về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới; Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

19/10/2016 ----- Còn hiệu lưc
7

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 36-KH/HU về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong trào Hồ Chí Minh"

12/10/2016 ----- Còn hiệu lưc
8

Chương trình công tác tháng 10 /2016.

29/09/2016 ----- Còn hiệu lưc
9

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp cho nhân dân trên địa bàn huyện.

13/09/2016 ----- Còn hiệu lưc
10

Về việc tuyên truyền kỷ niệm 140 năm Ngày sinh Huỳnh Thúc Kháng

12/09/2016 ----- Còn hiệu lưc